350,000 

Thanh lý bàn ghế văn phòng

Bàn chân sắt chữ U màu óc chó (BCS450-3)

450,000 
500,000 
450,000 
550,000 
250,000 
450,000 

Bàn ghế thanh lý mới về

thanh lý 4 bàn chân sắt hoà phát 70x1m2

450,000 
530,000 
130,000 

Thanh lý bàn ghế văn phòng

Ghế xoay văn phòng giá rẻ (GXL450)

470,000 
550,000 
8,000,000 
3,500,000 
1,150,000 
1,300,000 
900,000 
1,150,000 
1,350,000 
1,650,000 
1,250,000 
3,200,000 
1,300,000 
1,600,000 
2,300,000 
1,500,000 
2,300,000 

Thanh lý bàn họp văn phòng

Thanh lý bàn họp sơn pu 3,5m mới 100%

Thanh lý bàn họp văn phòng

Thanh lý bàn họp sơn pu 1mx2m mới 100%

1,700,000 
2,100,000 
1,250,000 
2,500,000 
2,600,000 
2,600,000 
6,500,000