500,000 
500,000 
550,000 
330,000 
550,000 
350,000 
130,000 

Thanh lý bàn ghế văn phòng

Ghế xoay văn phòng giá rẻ (GXL500)

500,000 
550,000 
1,750,000 
1,100,000 
1,300,000 
900,000 
1,150,000 
1,350,000 
1,650,000 
1,250,000 
3,200,000 
1,300,000 
1,600,000 
2,300,000 
1,500,000 
2,600,000 
2,600,000 
2,950,000 
6,500,000