Thanh lý ghế giám đốc giá rẻ tại Hà Nội. Ghế giám đốc tồn kho mới 100%, những mẫu rất đẹp lại rẻ, giúp bạn tiết kiệm 30% chi phí so với giá bán bên ngoài.

1,350,000 
8,000,000 
1,400,000 
750,000