Thanh lý ghế giám đốc tại Hà Nội. Ghế giám đốc là các mẫu tồn kho mới 100%, những mẫu rất đẹp lại rẻ, giúp bạn tiết kiệm tới 30% chi phí so với giá bán ngoài thị trường.

1,350,000 
8,000,000 
1,150,000 
750,000