Thanh lý bàn giám đốc đẹp, sang trọng. Bàn giám đốc thanh lý là hàng tồn kho mới 100% được bán lại với giá rẻ hơn, tiết kiệm lên tới 30-40% chi phí.

1,300,000 

Thanh lý bàn ghế giám đốc

Thanh lý bàn giám đốc 1m6x0.8m mới 100%

1,650,000 

Thanh lý bàn ghế giám đốc

Thanh lý bàn giám đốc 1m6x0.8m mới 100%

1,650,000 
1,300,000 
1,600,000 
1,800,000 
900,000