Thanh lý bàn giám đốc đẹp, sang trọng. Bàn giám đốc thanh lý là hàng tồn kho mới 100% được bán lại với giá rẻ hơn, tiết kiệm lên tới 30-40% chi phí.

1,150,000 
1,300,000 
1,650,000 
1,250,000 
900,000