Thanh lý ghế trưởng phòng Hoà Phát mới 99%

1,100,000