Thanh lý bàn văn phòng 0.6 x 1.2m có hộc khóa

550,000