Thanh lý bàn làm việc văn phòng 1m x 0.5m không hộc giá rẻ

350,000