Thanh lý bàn làm việc nhân viên 1.2 x 0.6m không hộc mới 100%

420,000  400,000